Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2022.01.06 12:27

Notariniai veiksmai

 

Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 

50 eurų

Sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 

100 eurų

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas

10 eurų už puslapį

Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas     

10 eurų

Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas   

30 eurų

Asmeninio testamento priėmimas saugoti    

50 eurų

Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas   

30 eurų

Jūrinio protesto priėmimas

100 eurų

Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas

10 eurų

Notariniai veiksmai Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams. Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, priešingai nei Lietuvos notarai, atlieka ribotus notarinius veiksmus.

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Notariato įstatymo pakeitimus, saugių technologijų ir nuotolinio ryšio pagalba Lietuvos piliečiai turi galimybę visus notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, kai notarinį veiksmą atlieka Lietuvos Respublikos notarai. Ši tvarka netaikoma testamentų tvirtinimui, jų priėmimui saugoti ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimui. Atkreipiame dėmesį, kad asmuo savo valiai patvirtinti nuotoliniu būdu turės turėti kvalifikuotą elektroninį parašą. Išsamiau galite susipažinti čia.

Notariniai veiksmai atliekami asmeniškai atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Suomijoje. Prieš rezervuojant vizito laiką čia, prašome el. paštu [email protected] pateikti trumpą reikiamos paslaugos aprašymą - rezervacijos be pateikto paslaugos aprašymo yra automatiškai atšaukiamos.

Atlikti notarinius veiksmus ne ambasados patalpose galima tik tada, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas ar kiti atvejai) negali atvykti ir iškviečia konsulą į namus, medicinos pagalbos ar kitą įstaigą, kai atliekant notarinį veiksmą dalyvauja daugiau nei dešimt asmenų arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

Lietuvos Respublikos ambasados Suomijoje konsuliniai pareigūnai nuo 2021 m. sausio 1 d. atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • tvirtina testamentus;
 • tvirtina įgaliojimus;
 • tvirtina pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo;
 • tvirtina išankstinius nurodymus;
 • tvirtina sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus;
 • tvirtina sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius;
 • tvirtina bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis;
 • tvirtina pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • priima saugoti asmeninius testamentus;
 • tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Už notarines  paslaugas, teikiamas ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, mokamas dvigubas atitinkamos paslaugos tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

Konsulinis mokestis už notarinius veiksmus neturi būti mokamas iš anksto.

Suomijoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai dėl notarinių veiksmų atlikimo taip pat gali kreiptis į Suomijos notarus.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha