Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.09.16 16:54

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.

Deklaruoti gyvenamąją vietą asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui galima:

Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai arba kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus.

Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, deklaruoja gyvenamąją vietą, jei negyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.

SVARBU:

 • Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą nuo deklaracijos pateikimo deklaravimo įstaigai dienos.
 • Atgaline data išvykimas nėra deklaruojamas.

Asmenims, nedeklaravusiems savo išvykimo iš Lietuvos bei laikomiems gyvenančiais Lietuvoje, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose neteikiamos.

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas Lietuvos Respublikos ambasadoje

Deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos per ambasadą.

 • atvykus asmeniškai:
  • ambasados konsuliniam skyriui turi būti pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • deklaracijos forma pildoma ambasadoje.
 • paštu:
  • ambasados konsuliniam skyriui siunčiama užpildyta ir pasirašyta nustatytos formos deklaracija;
  • kartu siunčiama galiojančio asmens tapatybės dokumento duomenų lapo kopija.

Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys gyvenamosios vietos deklaravimo užsienyje klausimus, yra:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha