Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2022.04.21 08:34

Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas

30 eurų

 

SVARBU    

Dėl Suomijos teisinės sistemos ypatumų, mirties apskaitymas per Lietuvos ambasadą Suomijoje iš esmės nėra įmanomas (daugiau informacijos tekste žemiau).

Taip pat tokios paslaugos kaip gimimo, santuokos ar ištuokos apskaitymai yra teikiamos nuotoliniu būdu - siunčiant dokumentus bet kuriam civilinės metrikacijos skyriui Lietuvoje registruotu paštu arba, turint tokią galimybę - per MGVIDIS sistemą (išsamau - tekste žemiau).

Kylant klausimų ar sunkumų dėl dokumentų paruošimo, apmokėjimo ar MGVIDIS naudojimo, prašome kreiptis tiesiogiai į šias paslaugas teikiančius ir MGVIDIS administruojančius civilinės metrikacijos skyrius. Esant kitų klausimų, galite pateikti užklausą el. paštu [email protected]

 

Visi Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties). Šie užsienio valstybėje įregistruoti ar patvirtinti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvoje.

Į apskaitą įtraukiami tik tie civilinės būklės aktai, kurie užsienio valstybėse įregistruoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų. Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir piliečio pageidavimu išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Civilinės metrikacijos skyriams Lietuvoje prašymus įtraukti į apskaitą Lietuvoje užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus galite teikti tiesiogiai, registruotu paštu ar per kurjerį, taip pat internetu prisijungę prie Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos (MGVDIS). Šioje interneto svetainėje rasite ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigų, į kurias ketinate kreiptis, kontaktus bei informaciją apie pateikiamus dokumentus (pvz., gimimo, santuokos, ištuokos, mirties apskaitymui).

Prašymų formos, tinkamos naudoti ambasadoje Suomijoje

 

Suomijoje išduotų dokumentų pateikimo apskaitymui supaprastinimas

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, notariškai patvirtinti ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys nenumato kitaip, tačiau nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Vadovaujantis šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo,  santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos Apostille ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios yra skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

SVARBU      

Suomijoje šį dokumentą išduoda Skaitmeninės ir gyventojų informacijos paslaugų tarnyba (suom. Digi- ja väestötietovirasto). Prašykite liudijimo su pridėta ES daugiakalbe standartine dokumento forma, skirta Lietuvai (suom. EU monikielinen vakiolomake Liettuaan).

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale.

 

Suomijoje mirusių Lietuvos piliečių duomenų tvarkymas

Mirusiojo palaikus tvarkanti įstaiga išduoda Leidimą laidoti, šia pažyma patvirtinamas pats mirties faktas, tačiau nėra nurodoma tiksli mirties priežastis. Šis išduodamas suomiškas Leidimas laidoti nėra Mirties liudijimas, kurio reikalaujama Lietuvoje norint apskaityti mirtį ir palaidoti palaikus.

Rekomenduojame apie Suomijos institucijų išduotą Leidimą laidoti iš anksto informuoti savivaldybės, kurioje planuojama laidoti palaikus, Civilinės metrikacijos skyrių, paaiškinant egzistuojančią skirtingą dokumentų išdavimo praktiką užsienio valstybėje.   

Mirties liudijimas bus išduodamas tik atlikus bylos tyrimą, atsižvelgiant į bylos dokumentus, policijos pateiktą informaciją, autopsijos rezultatus bei kitus duomenis. Mirties liudijimo išdavimas gali užtrukti nuo 3 mėn. iki 6 mėn. (priklausomai nuo mirties aplinkybių šis terminas gali būti dar ilgesnis). Mirties liudijimas jums bus išsiųstas tuo adresu, kuris yra žinomas Suomijos policijai.

Sulaukus iš Suomijos institucijų Mirties liudijimo, Lietuvoje reikia kreiptis į Civilinės metrikacijos įstaigą dėl mirties priežasties įrašymo bei mirties apskaitymo (registravimo) Lietuvoje.

Ambasados Suomijoje leidimo parvežti palaikus nereikia ir jis nėra išduodamas, kadangi Suomija yra prisijungusi prie Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo. Tokiu atveju nei paskirties valstybė (Lietuva), nei tranzitinės valstybės (Latvija, Estija), nereikalauja jokių papildomų duomenų.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha