Valstybinį ir diplomatinį protokolą reglamentuojantys teisės aktai

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2017.06.20 15:41
 1. 1961 Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių
 2. 1963 Vienos konvencija dėl konsulinių santykių
 3. 1961 Vienna convention on diplomatic relations
 4. 1963 Vienna convention on consular relations
 5. Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas
 6. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas
 7. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo
 8. Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejų, stalo ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarkos aprašas
 9. Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos ir herbo vektorizuoti etalonai
 10. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų ir kitų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatai
 11. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių ir Europos Sąjungos įstaigų transporto priemonių registravimo tvarkos aprašas
 12. Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašas
 13. Užsienio diplomatinio pašto ir užsienio konsulinio pašto perdavimo į orlaivius ir paėmimo iš orlaivių Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklės
 14. Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka
 15. Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašas