Šventasis Sostas

Sukurta 2014.02.27

Lietuvos Respubliką de jure popiežius Pijus XI pripažino 1922 m. lapkričio 10 d.

1940 m. Šv. Sostas nepripažino Lietuvos okupacijos ir aneksijos, todėl Lietuvos diplomatinė atstovybė prie Šv. Sosto nebuvo uždaryta.

1991 m. rugsėjo 30 d. buvo atkurti diplomatiniai santykiai.

1992–2004 m. Kazys Lozoraitis tapo pirmuoju ambasadoriumi po nepriklausomybės atkūrimo.

1992–1997 m. pirmasis Apaštališkasis nuncijus Lietuvai buvo Justo Mullor Garcia.