Luxembourg

Created: 2014.02.06 / Updated: 2015.12.29 14:05
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Briuselis, 2004-11-22.
  Įsigaliojo 2006-04-14.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2005 m. gegužės 12 d. įstatymu Nr. X-191.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2005 m. Nr. 70-2511.
 2. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama 2004 m. lapkričio 22 d. Briuselyje pasirašyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Protocol Amending the Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Grand Duchy of Luxembourg for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, signed at Brussels on 22 November 2004
  Liuksemburgas, 2014-06-20.
  Įsigaliojo 2015-12-11.
  Taikoma nuo 2016-01-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2014 m. gruodžio 11 d. įstatymu Nr. XII-1420.
  Skelbta TAR, 2015-01-09, i. k. 2015-00398.

Subscribe to our newsletters