France

Created: 2014.02.06 / Updated: 2021.09.09 10:20
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France concerning the promotion and reciprocal protection of investments
    Paryžius, 1992-04-23.
    Įsigaliojo 1995-03-27. Nutraukta nuo 2021-09-04.
    Ratifikuota Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. I-2787.
    Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 11-237.
    1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
    Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
    Brussels, 15/01/2019.
    Entered into force on 15/01/2019.
    Published in TAR on 20/05/2019, i. c. 2019-08010.
  2. Lietuvos Respublikos ir Prancūzijos Respublikos santarvės, draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
    Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of France on harmony, friendship and cooperation
    Vilnius, 1992-05-14
    Įsigaliojo 1994-06-16
    Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 68-1288
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės Protokolas dėl vertybinių popierių biržos įsteigimo
    Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on the establishment of stock exchange
    1992-09-17
    Įsigaliojo 1992-09-17
  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl laikinojo techninio patarėjo paskyrimo
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on the appointment of acting technical adviser
    Vilnius, 1993-09-27
    Įsigaliojo 1993-09-27
    Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 44-810
  5. Finansinis Protokolas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės
    Financial Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France
    Vilnius, 1994-04-15
    Įsigaliojo 1994-04-15
  6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on international transport of goods by roads
    Annesy, 1994-05-26
    Įsigaliojo 1994-05-26
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 23-520
  7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės finansinis protokolas
    Financial Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France
    Paryžius, 1995-07-04
    Įsigaliojo 1995-07-04
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 97-2168
  8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
    Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
    Paryžius, 1997-07-07
    Įsigaliojo 2001-05-01
    Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 m. lapkričio 4 d. įstatymu Nr. VIII-491
    Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m.Nr. 106-2675
  9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl nelegaliai esančių asmenų grąžinimo
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on Readmission of Persons whose Residence is Illegal
    Vilnius, 1998-12-04
    Įsigaliojo 2000-01-07
    Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr. VIII-1410
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 103-2954
  10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vizų režimo panaikinimo (sudaryta pasikeičiant laiškais)
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France concerning the abolition of visa requirements (concluded by exchange of letters)
    Paryžius, 1999.01.26
    Įsigaliojo 1999-03-01
    Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1999 m. Nr. 20-550
  11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės pastato Paryžiuje statuso
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of France on the Status of the Building of the Diplomatic Representation of the Republic of Lithuania in Paris
    Paryžius, 2001-12-13
    Įsigaliojo 2003-06-01
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimu Nr. 416
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ –  2003 m. Nr. 49-2167
  12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse
    Vilnius, 2003-04-04
    Įsigalioja 2009-08-01
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-16 nutarimu Nr. 1168
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 Nr. 30-969
  13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės bendras saugumo susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos apsaugos
    Vilnius, 2009-06-26
    Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2010-04-08 įstatymu Nr. XI-728
    Įsigalioja 2010-06-01
    Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2010 Nr. 47-2246.
  14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendros kino filmų gamybos
    Accord entre le Gouvernement de la Republique de Lituanie et le Gouvernement de la Republique Francaise relatie a la Coproduction Cinematographique
    Paryžius, 2015-06-29.
    Įsigalioja 2016-01-07.
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1215.
    Skelbtas TAR, 2015-12-11. i. k. 2015-19670.
  15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje
    Paryžius, 2013-07-12.
    Įsigalioja 2016-10-01.
    Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2013 m. lapkričio 14 d. įstatymu Nr. XII-596.
    Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2013 m. Nr. 130-6630.

Subscribe to our newsletters