Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2019.05.30 16:52

Lietuvos Respublikos ambasadoje Suomijos Respublikoje konsulinis mokestis gali būti mokamas banko kortele, grynaisiais pinigais arba pervedamas į ambasados sąskaitą Nr. FI54 1820 3000 0354 69.

Atvykus į Lietuvos ambasadą yra privaloma pateikti mokėjimą įrodantį banko išrašą.

 • Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas – 20 EUR*
 • Prašymų nacionalinei vizai (D) gauti priėmimas ir svarstymas – 60 EUR*
 • Lietuvos pilietybės klausimai*:
  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimas ir perdavimas – 50 EUR
  • dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimas ir perdavimas – 25 EUR
  • dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimas ir perdavimas – 60 EUR
 • Lietuvos Respublikos paso/asmens tapatybės kortelės išdavimas/keitimas – 100 EUR*
 • Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas – 100 EUR*
 • Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje – 10 EUR*
 • Civilinė metrikacija*:
  • užsienyje sudarytos/nutrauktos santuokos apskaitymas Lietuvoje – 0 EUR
  • užsienyje sudarytos/nutrauktos santuokos įrašą liudijančio išrašo išdavimas – 20 EUR
  • vaiko gimimo apskaitymas Lietuvoje – 0 EUR
  • vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimas – 20 EUR
  • santuokos įregistravimas – 115 EUR
 • Notariniai veiksmai*:
  • įgaliojimų patvirtinimas – 30 EUR
  • dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimas – 10 EUR/1 psl.
  • parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas – 10 EUR
  • fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas – 30 EUR
  • asmeninio testamento priėmimas saugoti – 50 EUR
  • dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas – 30 EUR
  • jūrinio protesto akto priėmimas – 100 EUR
 • Konsulinės pažymos išdavimas – 30 EUR*
 • Dokumento pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų – 20 EUR*
 • Sandorių ar pareiškimų surašymas – 50 EUR

SVARBU:

Konsuliniams veiksmams, atliekamiems ne diplomatinėje atstovybėje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį, taikomas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymu, taikomos konsulinio mokesčio lengvatos.

Naujienlaiškio prenumerata