Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2020.05.20 15:59

Jei Lietuvos Respublikos piliečiui užsienyje gimsta vaikas, vaiko gimimą privaloma įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Apskaičius vaiko gimimą, asmuo bus įtrauktas į Gyventojų registrą.

Vaikai, gimę 2008 m. liepos 22 d. ir vėliau, kurių tėvai ar vienas iš jų vaiko gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, nesvarbu, ar vaikas gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už jos ribų ir ar gimdamas įgijo kitos valstybės pilietybę, ar ne, laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais, įgijusiais Lietuvos Respublikos pilietybę gimstant. Tokių vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimą galima įtraukti į apskaitą šiais būdais:

  • Pateikiant dokumentus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Pateikiant dokumentus Lietuvos Respublikos ambasadai, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
  • Siunčiant prašymą per Elektroninės valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt), jei turėsite galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje, civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųstas prašymas.

SVARBU:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Detali informacija - http://mepis.vrm.lt.

Vaiko gimimo apskaitymo per ambasadą tvarka

Norint apskaityti vaiko gimimą per Lietuvos Respublikos ambasadą, vienas iš vaiko tėvų, pageidautina Lietuvos Respublikos pilietis, ambasados konsuliniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą nustatytos formos prašymą apskaityti užsienyje gimusio vaiko gimimą;
  • užsienio valstybės išduotą gimimo liudijimą. Suomijoje šį dokumentą išduota Skaitmeninės ir gyventojų informacijos paslaugų tarnyba (suom. Digi- ja väestötietovirasto). Prašykite gimimo liudijimo su pridėta ES daugiakalbe standartine dokumento forma*, skirta Lietuvai (suom. Syntymätodistus ja EU monikielinen vakiolomake Liettuaan);
  • abiejų vaiko tėvų asmens dokumentus (pasai arba asmens tapatybės kortelės);
  • jei vaikas turi kitos valstybės pilietybę – vaiko užsienio valstybės pasą arba asmens tapatybės kortelę, jei užsienio asmens tapatybės dokumentas buvo išduotas.
  • 20 eurų konsulinį mokestį, jei Civilinės metrikacijos skyriaus prašoma išduoti gimimo įrašą liudijantį išrašą. 

Vaiko gimimo apskaitymas per ambasadą užtrunka virš mėnesio. Kreipiantis dėl vaiko gimimo apskaitymo, kartu galima kreiptis ir dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo vaikui.

 

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis  šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo,  santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos apostile ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents .

Naujienlaiškio prenumerata