Užsienyje sudarytos/nutrauktos santuokos apskaitymas Lietuvoje

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2020.05.20 16:02

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, kad Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje sudaryta ar nutraukta santuoka turi būti įtraukta į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Dokumentus santuokai/ištuokai įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikos pilietis gali pateikti šiais būdais:

 • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
 • Lietuvos Respublikos ambasadai, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
 • Siunčiant prašymą per Elektroninės valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt, jei turėsite galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus (santuokos ar ištuokos liudijimą)  Lietuvoje, civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųstas prašymas.

SVARBU:

Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Detali informacija - http://mepis.vrm.lt.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. dviejų Lietuvos Respublikos piliečių santuokas registruoti galima ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje.

Užsienyje sudarytos santuokos apskaitymo per ambasadą tvarka

Norėdami apskaityti užsienyje sudarytą santuoką per Lietuvos Respublikos ambasadą Suomijos Respublikoje, sutuoktiniai ambasados konsuliniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą, kurį pasirašo abu sutuoktiniai;
 • užsienio valstybės išduotą santuokos liudijimą. Suomijoje šį dokumentą išduota Skaitmeninės ir gyventojų informacijos paslaugų tarnyba (suom. Digi- ja väestötietovirasto).  Prašykite santuokos liudijimo su pridėta ES daugiakalbe standartine  dokumento forma*, skirta Lietuvai (suom. Avioliittotodistus ja EU monikielinen vakiolomake Liettuaan);
 • abiejų sutuoktinių asmens tapatybės dokumentus (pasus ar asmens tapatybės korteles);
 • 20 eurų konsulinį mokestį, jei Civilinės metrikacijos skyriaus prašoma išduoti santuokos įrašą liudijantį išrašą.

Santuokos apskaitymas per ambasadą ir santuokos įrašą liudijančio išrašo atsiuntimas gali užtrukti apie 2 mėnesius.

Jei po santuokos keičiasi vieno iš sutuoktinių, Lietuvos Respublikos piliečio, pavardė, kartu galima kreiptis ir dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo nauja pavarde (žr. Pasas).

Ištuokos apskaitymo per ambasadą tvarka

Lietuvos Respublikos pilietis, pageidaujantis užsienyje nutrauktą santuoką įtraukti į apskaitą per Lietuvos Respublikos ambasadą Suomijoje, ambasados konsuliniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą
 • teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo,oficialiai išverstą į lietuvių kalbą arba su pridėta ES daugiakalbe standartine dokumento forma* ;
 • asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 • 20 eurų konsulinį mokestį, 20 eurų konsulinį mokestį, jei Civilinės metrikacijos skyriaus prašoma išduoti ištuokos įrašą liudijantį išrašą.Užsienyje nutrauktos santuokos apskaitymas per Lietuvos Respublikos ambasadą Suomijoje yra nemokamas.

Ištuokos apskaitymas per ambasadą ir ištuokos įrašą liudijančio išrašo atsiuntimas, jei prašoma, užtrunka apie 2 mėnesius.

Jei po santuokos nutraukimo keičiasi asmens, kuris kreipiasi dėl ištuokos apskaitymo, pavardė, kartu galima kreiptis ir dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo nauja pavarde (žr. Pasas).

 

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis  šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo,  santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos apostile ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios yra skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents .

Naujienlaiškio prenumerata